ตรวจติดตามงาน “โครงการกระจายพันธุ์มันฝรั่ง” เยี่ยมชมการเตรียมต้นมันฝรั่งจากการพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอบดินในโรงเรือน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

เมิ่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผอ.จงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจติดตามงาน “โครงการกระจายพันธุ์มันฝรั่ง” เยี่ยมชมการเตรียมต้นมันฝรั่งจากการพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอบดินในโรงเรือน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)