ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม งานวันดื่มกาแฟ จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมชลประทาน โดยเป็นการเสวนา จัดนิทรรศการ ชงชิมกาแฟและประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส (Cupping) กาแฟอะราบิกาของเกษตรกรอำเภอสบเมย เพื่อประกวดหาผู้ชนะ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. เข้าร่วมกิจกรรม งานวันดื่มกาแฟ  จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมชลประทาน โดยเป็นการเสวนา จัดนิทรรศการ ชงชิมกาแฟและประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส (Cupping) กาแฟอะราบิกาของเกษตรกรอำเภอสบเมย เพื่อประกวดหาผู้ชนะ โดยมีนายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน และนายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการกรมชลประธาน กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรมข้างสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน