จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 

  • ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ปีงบประมาณ 2559   ดาวน์โหลด

 

  • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

 

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

 

  • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ดาวน์โหลด