จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

  • ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ปีงบประมาณ 2559