ประกาศรับสมัครงาน

 

  • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.2) <<< ดูรายละเอียด >>>
  • ประกาศกรมวิชาการเกษตร   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ลูกมือช่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.2) <<< ดูรายละเอียด >>> 
  • ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ลูกมือช่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.2) <<< ดูรายละเอียด >>>