• โรครากบวมของพืชตระกูลกะหล่ำ >>> ดาวน์โหลด <<<
  • เอกสารวิชาการ การจัดการศัตรูพืช เมื่อประกาศให้ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็น วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 >>> ดาวน์โหลด <<<<