จัดนิทรรศการงานบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และ Kick off การจัดการงานวันดินโลก ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ทองสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวอิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายกฤษฎา อาจนาฝาย นักวิชาการเกษตร  และนายวีรพันธ์ ใยบัวทอง เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงานจัดนิทรรศการงานบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และ Kick off การจัดการงานวันดินโลก ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ