ประกาศเปิดให้จองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อายุ 8-12 เดือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร เปิดให้จองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อายุ 8-12 เดือน ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เริ่มแจกบัตรคิวในการจอง เวลา 09.00 น. โดยผู้มีความประสงค์ที่จะจอง (ต้องมาด้วยตัวเอง) และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย 1 บัตรประชาชนสามารถ จองได้ 100 ต้น สอบถามโทร. 077611025