ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

Author: ptldoa

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ปุ๋ยชีวภาพแหนแดงและชีวภัณฑ์ทางการเกษตร”

วันที่ 4 กรกฎาคม 256

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ตรงตามที่กำหนด ของโครงการจัดหาปุ๋ยของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง

เมื่อวันที่ 28 ธันวา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 22 ธันวา

Read More