นายอนุ สุวรรณโฉม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานวันดินโลกขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุ สุวรรณโฉม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี สำหรับวันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ ซึ่งดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ จึงเป็นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความยั่งยืน