ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่5/2566 ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชพระราชดำริ บ้านนาเกียน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร ต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่5/2566 ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชพระราชดำริ บ้านนาเกียน หมู่ที่3 ต.นาเกียน อ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่