• ประกวดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว(ไม่ตอกเสาเข็ม) และโรงเก็บรถยนต์ขนาด 180 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด
  • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว(ไม่ตอกเสาเข็ม) และโรงเก็บรถยนต์ขนาด 180 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด
  • ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด  ดาวน์โหลด 
  • ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ปีงบประมาณ 2559   ดาวน์โหลด
  • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด
  • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ดาวน์โหลด
  • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ดาวน์โหลด