• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.2)