คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. ศึกษาการใช้และประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว (0 ตอบ)
 2. ผลของสารกำจัดวัชพืชและเวลาการใช้ต่อการควบคุมวัชพืชในการผลิตถั่วเหลือง (0 ตอบ)
 3. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Euphorbia dentata และ Agrostis spp. ในพืชไร่ (0 ตอบ)
 4. การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในพืชเศรษฐกิจ (ถั่วเหลืองฝักสด) (0 ตอบ)
 5. ศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง (0 ตอบ)
 6. ทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากใบมะขาม ใบว่านหางจระเข้ ฝักจามจุรีกับหอย (0 ตอบ)
 7. ทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่ในการป้องกันกำจัดหนู (0 ตอบ)
 8. ศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่ (0 ตอบ)
 9. ศึกษาสูตรอาหารและรูปแบบใหม่ของเหยื่อโปรโตซัว (0 ตอบ)
 10. การควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของปทุมมาโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ (0 ตอบ)
 11. การจัดการศัตรูขิงแบบผสมผสาน (0 ตอบ)
 12. การจัดการโรคเหี่ยวของปทุมมาที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (0 ตอบ)
 13. ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora (0 ตอบ)
 14. การเฝ้าระวังการเกิดและการแพร่กระจายของแบคทีเรีย Pantoea stewartii (0 ตอบ)
 15. การทดสอบปฏิกิริยากล้วยไม้ลูกผสมแวนด้าพันธุ์การค้าต่อโรคเน่าดำ (0 ตอบ)
 16. การจัดการโรคเกสรดำในกล้วยไม้สกุลหวายโดยสารเคมี (0 ตอบ)
 17. ศึกษาผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืชบางชนิดที่มีต่อเชื้อรา Trichoderma spp. (0 ตอบ)
 18. การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง (0 ตอบ)
 19. การบริหารศัตรูกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน (0 ตอบ)
 20. เทคนิคการเก็บรักษารา Colletotrichum spp. (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10