ข้อมูลเสนอผู้บริหาร

 

ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบการบริหารจัดการ  สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

คลิกที่นี่

ผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ประจำปี 2566

รายได้ประจำปี 2566

รายได้ ไตรมาส 4

รายได้ ไตรมาส 3

รายได้ ไตรมาส 2

รายได้ ไตรมาส 1

รายจ่ายประจำปี 2566

รายจ่าย ไตรมาส 4

รายจ่าย ไตรมาส 3

รายจ่าย ไตรมาส 2

รายจ่าย ไตรมาส 1

 

เกษตรกรหรือลูกค้าที่ติดต่อเงินทุนไรโซเบียมผ่านช่องทางออนไลน์ ปีงบประมาณ 2567

รายจังหวัด

ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้สั่งซื้อ
1 กรุงเทพมหานคร 30
2 กระบี่ 0
3 กาญจนบุรี 10
4 กาฬสินธุ์ 1
5 กำแพงเพชร 22
6 ขอนแก่น 25
7 จันทบุรี 0
8 ฉะเชิงเทรา 2
9 ชลบุรี 5
10 ชัยนาท 2
11 ชัยภูมิ 2
12 ชุมพร 4
13 เชียงราย 3
14 เชียงใหม่ 15
15 ตรัง 2
16 ตราด 0
17 ตาก 2
18 นครนายก 0
19 นครปฐม 2
20 นครพนม 0
21 นครราชสีมา 6
22 นครศรีธรรมราช 21
23 นครสวรรค์ 3
24 นนทบุรี 3
25 นราธิวาส 0
26 น่าน 5
27 บึงกาฬ 0
28 บุรีรัมย์ 2
29 ปทุมธานี 0
30 ประจวบคีรีขันธ์ 6
31 ปราจีนบุรี 0
32 ปัตตานี 0
33 พระนครศรีอยุธยา 1
34 พะเยา 0
35 พังงา 0
36 พัทลุง 10
37 พิจิตร 12
38 พิษณุโลก 10
39 เพชรบุรี 20
40 เพชรบูรณ์ 2
41 แพร่ 1
42 ภูเก็ต 1
43 มหาสารคาม 1
44 มุกดาหาร 3
45 แม่ฮ่องสอน 2
46 ยโสธร 3
47 ยะลา 0
48 ร้อยเอ็ด 24
49 ระนอง 1
50 ระยอง 4
51 ราชบุรี 25
52 ลพบุรี 7
53 ลำปาง 3
54 ลำพูน 4
55 เลย 0
56 ศรีสะเกษ 0
57 สกลนคร 3
58 สงขลา 4
59 สตูล 0
60 สมุทรปราการ 3
61 สมุทรสาคร 3
62 สมุทรสงคราม 0
63 สระแก้ว 0
64 สระบุรี 6
65 สิงห์บุรี 0
66 สุโขทัย 4
67 สุพรรณบุรี 1
68 สุราษฎร์ธานี 3
69 สุรินทร์ 17
70 หนองคาย 0
71 หนองบัวลำภู 0
72 อ่างทอง 1
73 อำนาจเจริญ 0
74 อุดรธานี 3
75 อุตรดิตถ์ 1
76 อุทัยธานี 0
77 อุบลราชธานี 11
รวมทั้งสิ้น 367