ข้อมูลเสนอผู้บริหาร

ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
คลิกที่นี่
 

 

 

 

      เกษตรกรหรือลูกค้าที่ติดต่อเงินทุนไรโซเบียมผ่านช่องทางออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

รายจังหวัด

ลำดับ จังหวัด จำนวน (ราย)
1 กรุงเทพมหานคร 33
2 นครสวรรค์ 21
3 เพชรบูรณ์ 21
4 อุบลราชธานี 18
5 กำแพงเพชร 16
6 พิจิตร 14
7 สุพรรณบุรี 14
8 เชียงใหม่ 12
9 นครราชสีมา 12
10 ชัยนาท 10
11 อุทัยธานี 9
12 ขอนแก่น 8
13 นนทบุรี 8
14 ศรีสะเกษ 8
15 กาญจนบุุรี 7
16 เชียงราย 7
17 ลพบุรี 7
18 ลำปาง 7
19 ชลบุรี 6
20 สุโขทัย 6
21 พะเยา 5
22 พิษณุโลก 5
23 ร้อยเอ็ด 5
24 สุรินทร์ 5
25 อุดรธานี 5
26 ชัยภูมิ 4
27 นครปฐม 4
28 นครศรีธรรมราช 4
29 น่าน 4
30 บุรีรัมย์ 4
31 สกลนคร 4
32 สระแก้ว 4
33 สระบุรี 4
34 จันทบุรี 3
35 มหาสารคาม 3
36 สมุทรสาคร 3
37 อุตรดิตถ์ 3
38 กาฬสินธุ์ 2
39 ชุมพร 2
40 ตรัง 2
41 ตาก 2
42 บึงกาฬ 2
43 ปทุมธานี 2
44 ปราจีนบุรี 2
45 ปัตตานี 2
46 มุกดาหาร 2
47 แม่ฮ่องสอน 2
48 ราชบุรี​ 2
49 เลย 2
50 สุราษฎร์ธานี 2
51 อำนาจเจริญ 2
52 กระบี่ 1
53 ตราด 1
54 นครนายก 1
55 นครพนม 1
56 ประจวบคีรีขันธ์ 1
57 พระนครศรีอยุธยา 1
58 พังงา 1
59 พัทลุง 1
60 เพชรบุรี 1
61 แพร่ 1
62 ยโสธร 1
63 สตูล 1
64 สมุทรปราการ 1
65 สิงห์บุรี 1
66 หนองคาย 1
67 หนองบัวลำภู 1
รวมทั้งสิ้น 357