มอบเอกสารสนับสนุนโครงการศพก.

วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  มอบหมายให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานมอบเอกสารสนับสนุนโครงการศพก. ณ ศพก.อ.ละแม ศพก.อ.พะโต๊ะ ศพก.อ.หลังสวน  ศพก.อ.ทุ่งตะโก ศพก.อ.เมือง ศพก.อ.ท่าแซะ ศพก.อ.ปะทิว จ.ชุมพร ศพก.อ.บางสะพาน ศพก.อ.บางสะพานน้อย ศพก.อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์