ร่วมพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายอุดมพร  เสือมาก  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  พร้อมด้วย ข้าราชการ  พนักงานของศูนย์ ร่วมพัฒนาศูนย์ ฯ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก