เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการ สวพ.7

วันที่13-16 พ.ค. 62 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ทองสวัสดิ์ นักวิขาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวหงส์ปัณณพร หญีตจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายกฤษฎา อาจนาฝาย นักวิชาการเกษตร และนางสมจิตร แพ่งอินทร์ คนงานทดลองการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง อ.อ่าวนาง จ.กระบี่โดยมี นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน ในการนี้ ผู้อำนวยการศวพ.ชุมพร ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ และบรรยายงานวิจัย ด้วย