เข้าร่วมประชุมหารือคณะทำงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 12 มิ.ย 62  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  มอบหมายให้ น.ส.หงส์ปัณณพร หญีตจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมหารือคณะทำงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) ชั้น 2