ปฏิบัติงานลงพื้นที่แปลงมะพร้าวที่มีการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำมะพร้าว แมลงดำหนามมะพร้าว) อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 10 มิ.ย 62 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นางสาวหงส์ปัณณพร หญีตจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร  และ นางจำนรรค์ จิตดี คนงานทดลองการเกษตร ปฏิบัติงานลงพื้นที่แปลงมะพร้าวที่มีการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำมะพร้าว แมลงดำหนามมะพร้าว) และแจกจ่ายแตนเบียนแมลงศัตรูมะพร้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์