ปฏิบัติงานตรวจรับรองแปลง GAP พืช

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  มอบหมายให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  และ นางโสภิดา ถนอมชนม์ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานตรวจรับรองแปลง GAP พืช ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านน้ำฉา หมู่ที่ 5 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร