กิจกรรมทำบุญตักบาตร – ขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 7 มกราคม 2563  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  และทำบุญประจำปีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร