เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของผลทุเรียนและการวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน

 

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร พร้อมด้วย  นายสมชาย มณีโชติ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ  และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของผลทุเรียนและการวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร โดยมี  นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้  นายสมชาย มณีโชติ  และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทุเรียนเบื้องต้น การวัดเปอร์เซ็นต์ของเนื้อทุเรียน  การคัดเกรดทุเรียน  และการสุ่มตรวจคุณภาพผลผลิตทุเรียน