ปฏิบัติงานตรวจประเมินรับรองแปลงทุเรียนในพื้นที่ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

   วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการวิชาการ ปฏิบัติงานตรวจประเมินรับรองแปลงทุเรียนในพื้นที่ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อรับรองแปลงเกษตรกรให้ทันฤดูกาลผลิต โดยมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิท -19