ปฎิบัติงานจัดนิทรรศการ และให้บริการคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 จังหวัดประจวบคีรขันธ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2564  นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  มอบหมายให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน นายโชติวัน คล้ายอักษร เจ้าพนักงานการเกษตร  และนายนฤเบศร์ แพ่งอินทร์ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ปฎิบัติงานจัดนิทรรศการ และให้บริการคลินิกพืชในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมคลินิกพืช นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เยี่ยมชม ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรได้นำปุ๋ยหมักเติมอากาศ แหนแดงและหน่อกล้วยเล็บมือพันธุ์ชุมพร1 เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและผู้ที่ให้ความสนใจ จำนวนผู้เยี่ยมชม 32 ราย ติดตามต่อเนื่อง 5 ราย