เดือน: มกราคม 2566

ร่วมกิจกรรมในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยนำต้นกัญชา ในโครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 204 โดยมี นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวร […]

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ การรับรองมาตรฐาน GAP พืช และขั้นตอนการขอการรับรอง GAP ฝรั่ง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่1 จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ป […]

คณะทำงานฯ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตพืช (พืชอินทรีย์ดีเด่น) สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยก […]