ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ถนนเลียบคลองแหหลมโตนด(ฝั่งขวา)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ถนนเลียบคลองแหลมโตนด(ฝั่งขวา) ตำบลแแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน