ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ย้อมสีกระจูดด้วยวัสดุธรรมชาติ ณ กลุ่มสาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ หมู่ที่5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง นำโดยนางเมธาพร นาคเกลี้ยง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ย้อมสีกระจูดด้วยวัสดุธรรมชาติ ณ กลุ่มสาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ หมู่ที่5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง