ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันกำจัดแมลงวันทองเข้าทำลายผลพริก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง นำโดยนางเมธาพร นาคเกลี้ยง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันกำจัดแมลงวันทองเข้าทำลายผลพริกในพื้นที่ ม. 8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง