ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ปุ๋ยชีวภาพแหนแดงและชีวภัณฑ์ทางการเกษตร”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เข้าร่วมงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเขาเจียก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดหน่วยให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานฯ
ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ปุ๋ยชีวภาพแหนแดงและชีวภัณฑ์ทางการเกษตร” พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์แหนแดง จำนวน 80 ถุง และก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีแบบพร้อมใช้ จำนวน 50 ก้อน ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป