คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานพืชสวนและภูมิทัศน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร […]