กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรางวัลเลิศรัฐ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดอบ …

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำทีมคณะนักวิจัยโครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสำปะหลัง (อุบลโมเดล) รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2562

Previous Next เมื่อวันที่ …

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงระบบควบคุมภายใน ปี พ.ศ 2562 กรมวิชาการเกษตร

     เมื่อวันที่ 22 สิงหา …

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร (การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็ …