สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 Kick Off เฝ้าระวังโรคไวรัสใบด่าง โรคใหม่ในถั่วเขียวป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่เพชรบูรณ์

สำนักวิจัยและพัฒนากา […]

– ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการออกประกาศเพื่อกำหนดให้”พาราควอต” และ”คลอร์ไพริฟอส” เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔

ประกาศกระทรวงอุตสาหก […]