ประกาศผลการทดสอบ
การฝึกอบรมหลักสตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564
 
 

รุ่นที่ 1 >>>ดูรายละเอียด<<< 

รุ่นที่ 2 >>>ดูรายละเอียด<<< 

รุ่นที่ 3 (วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564) >>>ดูรายละเอียด<<<

รุ่นที่ 4 (วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564) >>>ดูรายละเอียด<<<

  •  
รุ่นที่ 1 (รายเก่า) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 >>> ดูรายละเอียด 
รุ่นที่ 2 (รายเก่า)อบรมวันที่ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 >>> ดูรายละเอียด 
รุ่นที่ 3 (รายเก่า) อบรมวันที่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564

รุ่นที่ 4 (รายใหม่) อบรมระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 >>> ดูรายละเอียด 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
โทร. 0-5531-3131
 
(อัพเดทข้อมูล 080864)