คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดแพร่ (0 ตอบ)
 2. การฟื้นสภาพสวนกาแฟเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (0 ตอบ)
 3. การฟื้นสภาพสวนกาแฟเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (0 ตอบ)
 4. ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ต่อไส้เเดือนฝอย (0 ตอบ)
 5. คัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย (0 ตอบ)
 6. การทดสอบการปลูกปาล์มน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (0 ตอบ)
 7. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 8. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของขิงด้วยสาร isothiocyanate ในพืชตระกูลกะหล่ำ (0 ตอบ)
 9. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของขิงด้วยสาร isothiocyanate ในพืชตระกูลกะหล่ำ (0 ตอบ)
 10. การคัดเลือกสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (0 ตอบ)
 11. การพยากรณ์ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงหนอนใยผัก เพื่อการบริหารจัดการศัตรูพืชในระดับท้องที (0 ตอบ)
 12. กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟฝ้าย (cotton thrips, Thrips palmi Karny) (0 ตอบ)
 13. ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟฝ้าย (cotton thrips, Thrips palmi Karny) (0 ตอบ)
 14. กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก (diamondback moth, Plutella xylostella (L.)) (0 ตอบ)
 15. ความผันแปรของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผักจากพื้นที่ปลูกต่างๆ (0 ตอบ)
 16. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 17. การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวฝรั่งพันธุ์การค้า (0 ตอบ)
 18. การจัดการโรคต้น เหี่ยวของฝรั่ง (0 ตอบ)
 19. การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทาน/ต้านทานต่อเชื้อรา Phytopthora sp. (0 ตอบ)
 20. ศึกษาอัตราสารออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงกลุ่ม diamide ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในคะน้า (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17