คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย (Steinernema sp.) ควบคุมทาก Parmarion sp. (0 ตอบ)
 2. การควบคุมหอยซัคซิเนีย Succinea sp. ในสวนกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน (0 ตอบ)
 3. การผลิตปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่สำหรับข้าวระยะกล้า (0 ตอบ)
 4. การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออกแบบบูรณาการ (0 ตอบ)
 5. การสร้างดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อการตรวจวิเคราะห์ถั่วเหลืองและข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (0 ตอบ)
 6. วิจัยและพัฒนาเครื่องขุดและเก็บมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 7. วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตรเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (0 ตอบ)
 8. การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูดต่อแมลงช้างปีกใส (0 ตอบ)
 9. การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว (0 ตอบ)
 10. การใช้แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในสภาพไร่ (0 ตอบ)
 11. การศึกษาช่วงเวลาการใช้สารกำจัดวัชพืช paraquat ในข้าวโพด (0 ตอบ)
 12. ผลของอัตราความเข้มข้นของสารกำจัดวัชพืชและปริมาณน้ำต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช (0 ตอบ)
 13. ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.) (0 ตอบ)
 14. การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมแห้วหมู; (Cyperus rotundus Linn.) (0 ตอบ)
 15. การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมธูปฤาษี (0 ตอบ)
 16. การศึกษาประสิทธิภาพของพืชคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียมต่อการควบคุมหญ้าคา (0 ตอบ)
 17. การจัดการวัชพืชเพื่อการผลิตถั่วเขียวคุณภาพ (0 ตอบ)
 18. การใช้สารเสริมความแข็งแรงในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดที่เกิดจากแบคทีเรียของกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 19. การตรวจสอบเชื้อ C. Liberibacter สาเหตุโรคฮวงลองบิง (กรีนนิ่ง) ด้วยเทค Real-time PCR (0 ตอบ)
 20. การใช้สารเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากแบคทีเรียของกล้วยไม้ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17