คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. ศึกษาความเป็นพิษของมะกล่ำตาหนูและกากเมล็ดชาเพื่อใช้เป็นสารกำจัดหนู (0 ตอบ)
 2. โครงการพัฒนาและสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร (0 ตอบ)
 3. การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 4. การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia solani (0 ตอบ)
 5. การป้องกันกำจัดโรคดอกจุดสนิมกล้วยไม้ที่มีเชื้อ Curvularia sp.โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ (0 ตอบ)
 6. การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวฟ่างหวานให้ต้านทานโรคลำต้นเน่าดำ : การผสมพันธุ์ (0 ตอบ)
 7. การคัดเลือกเชื้อรา Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพควบคุมราสกุล Colletotrichum spp. (0 ตอบ)
 8. ศึกษาลักษณะอาการ สาเหตุ และการแพร่ระบาดของโรคผลเน่าชมพู่ (0 ตอบ)
 9. การเฝ้าระวังไรแดง Amphitetranychus viennensis (Zacher) ศัตรูพืชกักกันของแอปเปิ้ล (0 ตอบ)
 10. การคัดเลือกสารฆ่าไรในการป้องกันกำจัดไรแดงในแปลงทดสอบ (0 ตอบ)
 11. การคัดเลือกสารฆ่าไรบางชนิดในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน E. africanus (Tucker) ในแปลง (0 ตอบ)
 12. การป้องกันกำจัดไรไข่ปลาบนเห็ดหูหนูโดยการใช้สารสกัดจากพืช (0 ตอบ)
 13. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 14. ผลของระบบกรีดต่อการเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตในยางพารา (0 ตอบ)
 15. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในสะระแหน่ (0 ตอบ)
 16. การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง Ferrissia virgata (Cockerell) (0 ตอบ)
 17. ศึกษาการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการควบคุมเพลี้ยแป้งน้อยหน่าในเขตพื้นที่จ.นครราชสีมา (0 ตอบ)
 18. การจำแนกชนิดราสกุล Colletotrichum สาเหตุโรคพืชโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธกรรม (0 ตอบ)
 19. การจำแนกชนิดราสกุล Botryosphaeria สาเหตุโรคพืชโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม (0 ตอบ)
 20. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายราเขม่าดำ U.cepulae ในพื้นที่ปลูกหอมแดง กระเทียมเพื่อส่งออก (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17