คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. การคัดเลือกสารเคมีและสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในมะเขือเปราะ (0 ตอบ)
 2. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง (0 ตอบ)
 3. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมะนาวเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 4. ประสิทธิภาพสารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชบาสำหรับการปลูกต่อเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 5. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดศัตรูสำคัญในมะม่วง (0 ตอบ)
 6. การจัดการด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วงและการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อเพลี้ยแป้ง (0 ตอบ)
 7. การพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศในฟาร์มผลิตพืชอินทรีย์ (0 ตอบ)
 8. ประสิทธิภาพแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผักและหนอนเจา (0 ตอบ)
 9. ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดาเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม (0 ตอบ)
 10. การศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง (0 ตอบ)
 11. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและเพลี้ยไฟพริก (0 ตอบ)
 12. ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์และสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในกระเจี๊ยบเขียว (0 ตอบ)
 13. ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 14. การสร้างต้นแบบเครือข่ายการผลิตมังคุดคุณภาพจังหวัดจันทบุรี (0 ตอบ)
 15. ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่ผลิตด้วยวิธีต่างๆ (0 ตอบ)
 16. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวีสำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม (0 ตอบ)
 17. การเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อไวรัสเอ็นพีวีชนิดต่างๆ ด้วยเทคนิค Microencapsulation (0 ตอบ)
 18. วิธีสุ่มตัวอย่าง เก็บรักษาและประเมินเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวในอ้อย (0 ตอบ)
 19. การวิจัยและพัฒนาน้ำสลัดผลไม้เพื่อสุขภาพ (0 ตอบ)
 20. สถานการณ์เฝ้าระวังและควบคุมจอกหูหนูยักษ์ - ศัตรูพืชกักกัน (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17