คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชแบบ pre-emergence ในมันสำาปะหลัง (0 ตอบ)
 2. การทดสอบการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0 ตอบ)
 3. การคัดเลือกสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ (Cotton thrips) (0 ตอบ)
 4. ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง และสารสกัดจากสะเดาในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ (0 ตอบ)
 5. การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และการป้องกันกำจัดด้วงเจาะเห็ดแมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ (0 ตอบ)
 6. การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง สารชีวินทรีย์ และสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดหนอน (0 ตอบ)
 7. ความหลากชนิดของด้วงงวงในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช (0 ตอบ)
 8. ความหลากชนิดของแมลงปออันดับโอโดนาทา (Odonata) ในภาคเหนือของประเทศไทย (0 ตอบ)
 9. การศึกษาผลของสารกำจัดศัตรูพืชต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรีย B.thuringiensis และไวรัส NPV (0 ตอบ)
 10. อนุกรมวิธานเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Panchaetothripinae (0 ตอบ)
 11. การใช้สูตรผสมไวรัส NPV และแบคทีเรีย Bt ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืช (0 ตอบ)
 12. ถั่วเหลืองสำหรับแปรรูปน้ำนมถั่วเหลือง: พันธุ์ลพบุรี 84-1 (0 ตอบ)
 13. สารฆ่าไรบางชนิดที่ก่อให้เกิดการระบาดมากขึ้นของไรแดงแอฟริกัน (0 ตอบ)
 14. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวคาโดนำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย (0 ตอบ)
 15. การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phytophthora capsici (0 ตอบ)
 16. ผลสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivora palmivora (0 ตอบ)
 17. การจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ (0 ตอบ)
 18. ปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora parasitica (0 ตอบ)
 19. ชนิดและแหล่งอาศัยของเชื้อรา Papulaspora sp. และระดับความเสียหายที่พบปนเปื้อนในการเพาะ (0 ตอบ)
 20. การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือกที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17