กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62 พนักงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมทุกคน ได้ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day ของกรมวิชาการเกษตร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร