สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 เมษายน 2563

Read more

สวพ.2 ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังการชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 เมษายน 2563

Read more

ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผอ.สวพ.2 สำรวจและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาพรรณพืชภายในหน่วยงาน

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานการประชุมคณะข้าราชการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 มีนาคม 256

Read more

กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 เข้าดำเนินงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่แปลงผักของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more