นางสาวฉันทนา คงนคร ผอ.สวพ.2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวิจัยและขับเคลื่อนผลงานวิจัย “ชุมชนต้นแบบการผลิตพืชโดยใช้ศาสตร์พระราชา” จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 มีนาคม 256 […]

นางสาวฉันทนา คงนคร ผอ.สวพ.2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่2 สำหรับรุ่นทบทวน (รายเก่า) จ.พิษณุโลก

วันที่ 18-19 มีนาคม […]

นางสาวฉันทนา คงนคร ผอ.สวพ.2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่1 สำหรับรุ่นทบทวน (รายเก่า)

วันที่ 15-16 มีนาคม […]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ​ สหกรณ์ปลูกผักปลอดภัย ภูทับเบิก จำกัด และเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทับเบิก บ้านทับเบิก

วันที่ 6 มีนาคม 2564 […]