ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.2 ครั้งที่ 1/2566

 วันที่ 20 มกราคม 2566 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานกา […]

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางนงนุช สุริยะรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อ […]

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในการ […]

ประชุมคัดเลือกเกษตรกร​ GAP ​และพืชอินทรีย์ดีเด่น ในระดับเขต ประจำปี 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในประ […]

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงและจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 มอบหมายให้  นา […]

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.2 ครั้งที่ 9/2565 และเข้าตรวจเยี่ยมแปลงพืช GAP ดีเด่น

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานการ […]

ประชุม เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในการ […]

นายปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแหนแดง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และศูนย์เครือข่าย

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานเปิด […]

นายปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.2 ครั้งที่8/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก จังหวัดตาก

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานก […]