ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นายกฤษฎา อาจนาฝาย นักวิชาการเกษตร นายโชติวัน คล้ายอักษร เจ้าพนักงานการเกษตร นายมีศักดิ์ เพชรยังพูล คนงานทดลองการเกษตร นายสมพงษ์ พิมพ์สะอาด คนงานทดลองการเกษตร นายสรรเสริญ สมชิต นายบุรินทร์ รอดสู และนางสาวฐิตาภรณ์ สังข์กล่ำ ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร