อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ศพก.) อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ณ ศาลาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ศพก.) ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์