มอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช ให้กับเกษตรกร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ได้มอบหมายให้ นายสมชาย มณีโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสมจิตร แพ่งอินทร์ คนงานทดลองการเกษตร นางสาวกัญญาวีร์ บุญพิทักษ์ จ้างเหมาฯ ธุรการและบันทึกข้อมูล นายสงพงษ์ พิมพ์สอาด คนงานฯ ปฏิบัติหน้าที่ พขร. มอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช ให้กับเกษตรกร และอธิบายการใช้ใบรับรองแหล่งผลิตพืชที่ถูกวิธี ให้กับเกษตรกร ทราบ ณ สำนักสงฆ์พันวาล 1

เวลา 13.00 น. ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการหาเปอร์เซ็นน้ำหนักแป้งทุเรียนเพื่อวัดค่าความอ่อน แก่ ของเนื้อทุเรียน ให้กับเกษตรกร หมู่บ้านบางฝนตก ม.18 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร