ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาประกวดแปลงพืชอินทรีย์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับเขต ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ของนายประจักษ์ ธรรมโชติ รับรองพืชอินทรีย์(ผสมผสาน) ที่ตั้งแปลง 99 ม.5 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร นำโดย นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรพร้อมด้วย นายสมชาย มณีโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  และนายชัยสิทธิ์ บุญล้ำ พนักงานประจำสำนักงานปฏิบัติหน้าที่พขร. ปฏิบัติงานต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาประกวดแปลงพืชอินทรีย์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับเขต ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ของ นายประจักษ์ ธรรมโชติ รับรองพืชอินทรีย์(ผสมผสาน) ที่ตั้งแปลง 99 ม.5 ต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์