ปฏิบัติงานต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาประกวดแปลง GAP พืช ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับเขต ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ของนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล รับรองระบบ GAPพืช (พืชผัก) ที่ตั้งแปลง 16 ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร นำโดย นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร พร้อมด้วย นายสมชาย มณีโชติ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและนายชัยสิทธิ์ บุญล้ำ พนักงานประจำสำนักงานปฏิบัติหน้าที่พขร. ปฏิบัติงานต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาประกวดแปลงgapพืช ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับเขต ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ของนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล รับรองระบบ GAP พืช(พืชผัก) ที่ตั้งแปลง 16 ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์