ตรวจติดตามงานวิจัยและพัฒนาเและมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการยาง ตรวจติดตามงานวิจัยและพัฒนาและมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 สุราษฎร์ธานี และนายพงษ์มานิต ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ บรรยายสรุปและนำชมงานวิจัยและพัฒนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาครามอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
Photo : FB Kanyanut Phaidang