รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจ​เยี่ยม​โครงการ​อนุรักษ์​พันธุกรรม​พืช และ​ตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชกระบี่

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจ​เยี่ยม​โครงการ​อนุรักษ์​พันธุกรรม​พืชอันเนื่องมาจาก​พระราช​ดำริสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี​ (อพ.สธ.) ที่รวบรวมพันธุ์​สมุนไพร​ และพันธุ์​พืชท้องถิ่น และ​ตรวจเยี่ยมด่านตรวจพืชกระบี่ โดยนายพงมานิตย์​ ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​กระบี่ นายทวีเดช เกื้อหนุน​ หัวหน้า​ด่านตรวจ​พืชกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา ทองนะ ผู้อำนวยการศูนย์​วิจัย​ปาล์ม​น้ำมันกระบี่ นางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​พังงา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​กระบี่ จังหวัดกระบี่

Photo : FB Kanyanut Phaidang