พิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำปี 2562 โดยมีนายพงษ์มานิตย์  ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

« 1 ของ 2 »