กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย 2562

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. บุคลากรภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ไทย 2562  โดยมีนายพงษ์มานิตย์  ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นประเพณีที่ทำกันมาต่อเนื่องยาวนานของคนไทย เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอรับพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ณ บริเวณห้องประชุมเหลืองกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่